Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

Szkoda, że nie mogę spytać się samobójców czy było warto.
@lastdreams (via lastdreams)
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
P4RIAS
P4RIAS
Kochałem ją, nie za to jak tańczyła z moimi aniołami, lecz za to w jaki sposób dźwięk jej imienia potrafił uciszyć moje demony.
— Christopher Poindexter
Reposted fromNataly Nataly viaseaweed seaweed
7834 c99a
Reposted frombrumous brumous viaseaweed seaweed
P4RIAS
To było mi pisane, żeby mnie nie lubili, żeby 
za plecami gadali, tyle mogą mi, chuj z nimi.
— (via justhimblr)
P4RIAS

November 13 2017

4590 0142 500
Reposted fromdivi divi viamaking-love making-love
P4RIAS
6568 6977
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
P4RIAS
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viawrazliwa wrazliwa
3121 d5fa 500

🥀

Reposted fromKiro Kiro

November 01 2017

P4RIAS

October 31 2017

P4RIAS
I wtedy powiem Ci jak bardzo Cię chcę i wszystkie moje tajemnice.
— Happysad
Reposted bytakajednapartyhardorgtfoazazelthesilenceofthealcoholicworthitniskowopersona-non-gratapozakontrolaasylopathmoglismywszystkonaturalgingerheartbreakIzzy721nieobecnoscpelnaradoscigive--me--love12czerwcabanitkashitsurihoneybunnypureevilpodprzykrywkaStoneColdSobermala-mi-w-glanachpikkumyyblonde-troubelleaanisioweagpohsoquiet
P4RIAS
Potrzebuję Cię. ;) wiesz? Pomóż mi się obudzić.
Reposted bypartyhardorgtfoIzzy721

October 30 2017

P4RIAS
Wiem o co się boisz, że kiedyś mi odpierdoli.
— Deemz
P4RIAS
Mów mi rzeczy, których nie powiedziałaś nikomu, najlepiej szeptem.
— Bedoes
Reposted bypartyhardorgtfoSkydelan
5998 c4ed 500
Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
P4RIAS
4896 dd69
Reposted fromlittlelies littlelies viaRudeGirl RudeGirl
P4RIAS
Udawanie, że Cię nie kocham było najtrudniejszą rzeczą w moim życiu.
— Pretty Little Liars
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
9517 d59b 500
Reposted fromkinky kinky viaPrzygnebiona Przygnebiona
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl