Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

1556 1852
Reposted fromsexypretty sexypretty vianezavisan nezavisan

June 19 2017

6551 184a 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies

June 18 2017

P4RIAS
P4RIAS
Żaden z tych dotyków nie jest przesycony żarem,
żadne z tych spojrzeń nie wyraża uczucia.
— Peja
Reposted bylaparisienne laparisienne
P4RIAS
Pozwól mi usnąć.
— Peja
P4RIAS
Czwarta nad ranem, oczy niewyspane.
— PIH
Reposted bylaparisiennenezavisanbanshealliwantisyoupozakontrolamagolek22klaudialucjakoloryzacjahormezalottibluebellczekoladowanadziejacomiendoliricaKaraluchowyBlokzupsonalliwantisyoukoloryzacjacleriisokotobecontinuedaaabeeceeitmakesmecalmcomiendoliricayouaresonaiveaksKawaiiNamidakamykowatagoldenowl

June 17 2017

P4RIAS
Przez te obsesje całe dnie później chodzę jak przez sen i nie śnię.
— Guzior
P4RIAS
1600 6f9e 500

June 16 2017

P4RIAS
3244 16bc
Reposted fromdiebitchess diebitchess viaazazel azazel

June 15 2017

P4RIAS

June 14 2017

P4RIAS
P4RIAS

June 13 2017

P4RIAS

June 08 2017

P4RIAS
P4RIAS
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaazazel azazel

June 07 2017

P4RIAS
0364 6865 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialubisztosuko lubisztosuko
P4RIAS
5403 484e
Reposted fromkarahippie karahippie viaucieknijmi ucieknijmi

June 02 2017

P4RIAS
Chłopiec poznawał świat - teraz świat pozna chłopca.
— Pelson

May 30 2017

P4RIAS
Będę mówił Ci Chichi.
— Jaco
P4RIAS
Już radzę sobie lepiej odkąd nie jesteśmy razem.
— Guzior
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl