Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

P4RIAS

September 17 2017

P4RIAS
Siedzę w łóżku, a obok śpi ona i tak spokojnie oddycha. 
— Dżem
Reposted byakustyka-mysli akustyka-mysli

September 14 2017

2543 aff5
Reposted fromamatore amatore viasouporn souporn

September 11 2017

P4RIAS
4:04

September 04 2017

1021 54e9
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace vialubisztosuko lubisztosuko
P4RIAS
3952 5af7
Reposted fromlanceo855 lanceo855 vianezavisan nezavisan
9452 6eb3 500
Reposted fromamatore amatore vianezavisan nezavisan

September 02 2017

September 01 2017

P4RIAS
Ty pewnie też zamiast głaskać te koty wolałabyś, żebym Cię szarpał za włosy.
— Białas
Reposted bypartyhardorgtfopoprawnyoptymistadivicallitwhatyouwant
P4RIAS
Serio nienawidzę nocy, kiedy żeby Cię zobaczyć muszę zamknąć oczy.
— Białas
Reposted bypoetamator poetamator

August 21 2017

4377 f649 500
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse vialubisztosuko lubisztosuko
9392 b617 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
9197 cc9c 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
8336 af4f 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
5658 afd5
Reposted fromamatore amatore
P4RIAS
7832 5c4a
Reposted fromgplyr gplyr viahologramus hologramus
P4RIAS
1614 a8f4

August 18 2017

P4RIAS
To nie był pierwszy raz i nie byłby ostatni, przekonałabyś się o tym za dwa max dni.
— Guova

August 10 2017

P4RIAS
4590 f007
Reposted fromxalchemic xalchemic

August 05 2017

P4RIAS
0844 7846 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl